Onderdeel van Islamitisch College

De school als veilige gemeenschap

De Nieuwe Maan gaat bij het geven van onderwijs uit van gelijkwaardigheid en respect voor alle levensbeschouwingen en maatschappelijke stromingen.

Leerlingen op onze school kunnen een levensbeschouwing op basis van de Koran en soenna opbouwen, deze als uitgangspunt nemen en van daaruit een eigen inbreng ontwikkelen.

Laatste nieuws

Evenementen 

Missie en visie

De Nieuwe Maan kent een fundamentele (geloofs-)grondslag, die richting geeft aan al ons handelen.

Wij verzorgen onderwijs op algemeen islamitische grondslag aan kinderen die in de islam mogen worden gevormd. Op algemeen islamitische grondslag wil zeggen, dat de basis van de islam ook de basis van de school is. De school streeft ernaar het Godsbewustzijn, zoals gedefinieerd volgens de islam, bij kinderen te ontwikkelen.

Lees meer

Eerlijkheid

Respect

Vertrouwen

Samenwerking