Onderdeel van Islamitisch College

Gezonde School

De Nieuwe Maan werkt aan een Gezonde School op Bewegen en Sport!

De Nieuwe Maan werkt onder begeleiding van de Gezonde School adviseur van GGD Haaglanden aan het thema Bewegen en Sport. Hiervoor heeft onze school een landelijk Ondersteuningsaanbod ontvangen.

Onze school werkt aan de gezondheid van leerlingen door middel van inzet van beweeg en sportactiviteiten/lessen. Dit doen wij in alle groepen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen en een beweegvriendelijke schoolomgeving. Dat is belangrijk, want dit draagt bij aan meer gezondheid, een gezondere leefstijl, minder schooluitval en betere schoolprestaties.

Er is nog veel in ontwikkeling op school maar met de gymlessen, buiten- spelen, aandacht voor bewegend leren, contact leggen met steeds meer ondersteuners, aandacht voor signaleren, hoopt De Nieuwe Maan in het jaar 2024 het landelijk Vignet Gezonde School te behalen.

Voor sporten buiten school kunnen ouders kinderen aanmelden via alle Sportverenigingen in Delft. Kijk voor mogelijke financiële ondersteuning bij Vergoeding voor sport en cultuur | Gemeente Delft.

Onze school stimuleert om waar mogelijk lopend of op de fiets naar school te komen. Dit draagt bij aan nog meer bewegen.

Bij vragen over Gezonde School of actief een rol spelen, kunt u direct terecht bij onze Gezonde School Coördinator, directeur Mert Özekici en/of via info@ibsdenieuwemaan.nl.

Zie voor meer informatie over de Gezonde School:

https://www.ggdhaaglanden.nl/onderwerp/gezonde-school/